Zásady ochrany osobních údajů

 1. Paní Lenka Petřeková, adresa Žalanského 1399/ 59a, 16300 Praha 6 Řepy, IČ: 06013589, zapsaná v ŽR vedeném Úřad městské části Praha 17, (dále jen ,,první správce“), pan Michal Petřek, adresa Žalanského 1399/59a, 16300 Praha 6 Řepy, IČ: 88311171, zapsán v ŽR vedeném Úřad městské části Praha 17, (dále jen ,,druhý správce“), společné uvedení (dále jen ,,správci“) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“), zpracovává tyto osobní údaje:
  • Jméno a příjmení;
  • Cookies;
  • IP adresa;
  • Název společnosti;
  • E-mail;
  • Telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení cookies, IP adresa, název společnosti a e-mail je možné zpracovat na základě plnění smlouvy za účelem vyplnění kontaktního kontaktního formuláře, kterým je poslána nezávazná poptávka na služby poskytované paní Lenkou Petřekovou a panem Michalem Petřekem.
 2. Dále je také možné zpracovávat osobní údaje na základě plnění smlouvy v případě vyplnění objednávkového formuláře na akci. Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu 4 let.
 3. Jméno, příjmení, cookies, IP adresa, název společnosti a e-mail lze zpracovat na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání newsletterů klientům paní Lenky Petřekové a pana Michala Petřeka. Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu 4 let.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno paní Lenkou Petřekovou a panem Michalem Petřekem.
 5. Vezměte na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:
  • Vzít souhlas kdykoliv zpět. V případě souborů cookies je možné toto provést změnou nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu. Běžné internetové prohlížeče umožňují nastavení práce se soubory cookies,
  • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • Požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • Požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
  • Na přenositelnost osobních údajů,
  • V případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce osobních údajů: paní Lenku Petřekovou a/ nebo pana Michala Petřeka, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • Správci si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto podmínky a poučení o ochraně osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte e-mail: lenka@teampetrek.cz nebo michal@teampetrek.cz.

Aktuální verze zásad je vždy k dispozici na internetové adrese: www.teampetrek.cz